Bestuursleden

Naam Functie E-mail
Linda Scholliers Voorzitter
Leo Dierick Ondervoorzitter
Cederik VanRemoortele Secretaris secretariaat@bbcgrembergen.be
Sofie Malfliet Penningmeester
Jonas Malfliet Sportief coördinator
Wesley Peeters Jeugdcoördinator
Tim Bernaerdt Bestuurder en adviseur sportief beleid
Tim Vercammen Verantwoordelijke evenementen
Kenneth Dosseray Communicatie en sponsoring